SMZ
Serikali ya Mapinduzi Zanzibar

Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar

SMZ

Kitengo Cha Mapitio


Kitengo hichi kinahusiana na Mapitio ya Sheria:
  1. 1.) Kuhakikisha mapendekezo yote ya mapitio ya sheria yanayowasilishwa yanasimamiwa na kutekelezwa.
  2. 2.) Kubainisha kasoro mbali mbali zilizopo katika sheria na kupendekeza mapitio ya sheria.
  3. 3.) Kuhakikisha Sheria zilizopo zinakidhi makubaliano ya mikataba ya kimataifa, katiba na misingi ya utawala wa sheria.
  4. 4.) Kuratibu na kufanyiakazi mapendekezo ya Wizara,, Taasisi,na Wadau wote wa mapitio ya Sheria.
  5. 5.) Kufanya tathimini ya sheria au aina ya sheria na kushauri iwapo bado zinahitajika.
  6. 6.) Kuweka sawa marejeo ya sheria kwa Kiswahili na kuziweka katika kitabu kimoja.