SMZ
Serikali ya Mapinduzi Zanzibar

Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar

SMZ

Mapitio na Tafiti za Sheria yanayoendelea


Tume ya kurekebisha Sheria Zanzibar katika kutekeleza kazi zake za kila siku za Mapitio na Tafiti bado kufanya Tafiti na Mapitio katika maeneo yafuatayo.

Nam. Jina la Taasisi/Wizara Sheria Husika /Eneo la Utafiti Mwezi/Mwaka Iliyopokelewa
1. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali - Zanzibar Sheria ya Elimu Nam. 4 ya Mwaka 1982 - 2022
2. Sheria ya Watoto Nam. 6 ya Mwaka 2011 2022
3. Sheria ya Shirika la Utangazaji - Zanzibar 2022
Tanzania Census 2022