Mawasiliano ya Tume ya Kurekebisha Sheria


Ofisi ya Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar ipo nyuma ya Jengo la Mahakama Kuu ya Zanzibar.

Anuani | Unguja

The Law Review Commission of Zanzibar Vuga Street, P. O. Box 2539, Zanzibar.

Mitandao ya Jamii

Online Youtube Channel
Instagram

Anuani | Pemba

The Law Review Commission of Zanzibar Gombani Pemba.
email: infopba@lrcz.go.tz

Tuma Ujumbe Mfupi
Mawasiliano | Haraka

  • The Law Review Commission of Zanzibar Vuga Street, P. O. Box 2539, Zanzibar.
  • +255777412669
    +255777465457
  • info@lrcz.go.tz
  • Monday - Friday 7:30 - 4:30
© 2022 LRCZ, Haki zote zimehifadhiwa. Law Review Commission of Zanzibar