Menejimenti ya Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar


Tume ina watendaji wa kada mbali mbali wakiwemo Wanasheria wanaosimamia kazi za Utafiti na mapitio ya Sheria na utoaji wa elimu kwa umma. Vile vile Tume ina kitengo cha Fedha na Uhasibu, Ununuzi, Ukaguzi wa ndani, Utawala,TEHAMA pamoja na mawasiliano na habari.

Nam. Picha Jina Kamili. Nafasi/Cheo
1. katibu Ndg. Mussa Kombo Bakari
katibu@lrcz.go.tz
KATIBU
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
2. katibu Ndg. Khamis Jaku
khamis.jaku@lrcz.go.tz
MKURUGENZI
IDARA YA MAPANGO UTAWALA NA RASILIMALI WATU
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
3. katibu Dr. Mahfoudha Ali
mahfoudha.ali@lrcz.go.tz
MKURUGENZI
IDARA YA MAPITIO NA MAREKEBISHO YA SHERIA
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
4. katibu Ndg. Vuai Kheir
vuai.kheir@lrcz.go.tz
MKUU WA DIVISHENI
DIVISHENI YA RASILIMALI WATU
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
5. katibu Ndg. Rahma Fundi
rahma.fundi@lrcz.go.tz
MKUU WA DIVISHENI
DIVISHENI YA MAPITIO NA MAREKEBISHO YA SHERIA
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
6. katibu Ndg. Yakoub Juma
yakoub.juma@lrcz.go.tz
MKUU WA DIVISHENI
DIVISHENI YA UTAFITI
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
7. katibu Ndg. Sabra Iddi
sabra.iddi@lrcz.go.tz
MKUU WA KITENGO
KITENGO CHA ELIMU KWA UMMA NA UHUSIANO
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
8. katibu Ndg. Salama Hassan
salama.hassan@lrcz.go.tz
MKUU WA KITENGO
KITENGO CHA UNUNUZI NA UONDOSHAJI MALI ZA UMMA
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
9. katibu Ndg. Fatma Juma
fatma.juma@lrcz.go.tz
MKUU WA KITENGO
KITENGO CHA FEDHA NA UHASIBU
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
10. katibu Ndg. Hamza Mohamed
hamza.mohamed@lrcz.go.tz
MKUU WA KITENGO
KITENGO CHA TEHAMA
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
© 2022 LRCZ, Haki zote zimehifadhiwa. Law Review Commission of Zanzibar