Wenyeviti wa Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar katika Vipindi Mbali Mbali


Wenyeviti wa Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar na Vipindi Mbali Mbali waliotumikia Nafasi hiyo hadi sasa.

Nam. Picha Jina Kamili. Kipindi Alichotumikia
1. katibu Mh. Khadija Shamte Mzee MWENYEKITI
2021 - Hadi Sasa
2. katibu Mh. Jaji Mshibe Ali Bakari
MWENYEKITI
2010 - 2020
3. katibu Mh. Abdullahi D. Zulu
MWENYEKITI
1998 - 2000
4. katibu Mh. Jaji Wolfango Joseph Dourado
MWENYEKITI
1995 - 1997
5. katibu Mh. Abubakar Khamis Bakari
MWENYEKITI
1992 - 1995
6. katibu Mh. Abdul-Wahid Borafia
MWENYEKITI
1985 - 1992
© 2022 LRCZ, Haki zote zimehifadhiwa. Law Review Commission of Zanzibar